ผู้สูงอายุหากติดโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนแรง แนะเข้มมาตรการป้องกัน

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง หากติดเชื้อ "โควิด-19" ส่วนใหญ่อาการรุนแรง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากคนในครอบครัว ให้เข้มมาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำได้เองและดีที่สุด


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า สำหรับครอบครัว ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดและติดเชื้อสูง เช่น การติดเชื้อในครอบครัวในชุมชนวัดสิงห์ กทม. ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในอีกหลายครอบครัว, ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกัน, วินมอเตอร์ไซค์ รวมถึงไปติดในสถานที่ทำงาน รวมทั้งสิ้น 34 คน มีจุดสำคัญในการแพร่เชื้อ คือ ความเสี่ยงของคนในครอบครัว ในร้านอาหาร สถานที่ขายอาหาร สถานที่ทำงาน ซึ่งเกิดจากการไม่สวมหน้ากากอนามัยและการรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้

ขณะที่การระบาดระลอกใหม่ยังพบว่า ผู้เสียชีวิต 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว กลุ่มนี้เมื่อติดเชื้อมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ขอความร่วมมือ ลูก หลานและคนในครอบครัว ระมัดระวัง เมื่อไปสถานที่เสี่ยง เช่น บ่อนการพนัน สถานบันเทิง หรือทำกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง ไม่ควรอยู่ใกล้ชิด แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้มมาตรการ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ จะเป็นการลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุและคนในครอบครัวได้ ในส่วนสถานที่ดูแลกลุ่มเปราะบางหรือบ้านพักคนชรา ต้องมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมและเจ้าหน้าที่ดูแล ล้างมือบ่อยๆ และใส่หน้ากาก 100% ซึ่งผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้ดี

อย่างไรก็ตาม การป้องกันส่วนบุคคล การใส่หน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ยังคงเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันที่ทั่วโลกยอมรับ วัคซีนเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งช่วยเสริมให้การป้องกันควบคุมโรคดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขอเชิญชวนประชาชน โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อใช้ในการติดตามไทม์ไลน์ ไม่มีการระบุตัวตน ช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผลการติดตามผู้สัมผัสจากแอปพลิเคชันหมอชนะ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ม.ค. 2564 คนติดตามผู้สัมผัสได้ 4,232 ราย โดยข้อความแจ้งเตือนมี 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, อังกฤษ, เมียนมา แจ้ง 3 ครั้ง ห่างกัน 30 นาที แนะนำการปฏิบัติตัวและติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ หรือหากมีข้อสงสัย โทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค.

 

 

ที่มา : www.thairath.co.th