บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

  • บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
  • ตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ทีมพยาบาลและผู้ดูแลวิชาชีพ
  • บริการนัดหมายและส่งต่อโรงพยาบาลภายนอก
  • จ่ายยาโดยเภสัชกร
  • มีนักโภชนาการกำหนดสูตรอาหารที่เหมาะกับ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย