5 วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19

        ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปทำงานนอกบ้านที่เป็นสถานที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก บางรายอาจมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ จึงขอให้ผู้ที่ออกไปทำงานข้างนอก เมื่อกลับบ้านตอนเย็นควรระมัดระวังอย่าประมาท ลดการใกล้ชิดคนในครอบครัว เพราะอาจนำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัว

      โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านได้ ขอแนะนำ 5 วิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ดังนี้

1.ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น

2.ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องออกนอกบ้านหรือมีคนมาเยี่ยม

3.ให้หมั่นล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

4.แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว

5.หากออกไปนอกบ้าน เมื่อกลับมาให้รีบอาบน้ำและสระผมทันที

      นอกจากนี้ หากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมา ให้เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 1-2 เมตร ขอย้ำกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ขอให้อยู่บ้าน.

 

ที่มา : www.thairath.co.th