ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริน

การศึกษา

  • Postdoctoral Fellow in Clinical Pharmacology at University of California, San Francisco
  • MSc Program, Department of Medicine, University of Alberta, Edmonton, Canada
  • Postgraduate Medical Training in Medicine and Gastroenterology, University of Alberta, Edmonton, Canada
  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร

  • National Research Council Fellowship, Armed Forces Research Institute of Medical Research, Bangkok, Thailand
  • Alberta Heritage Foundation for Medical Research Fellowship, University of California at San Francisco, USA
  • Alberta Heritage Foundation for Medical Research Gastroenterology Fellowship, University of Alberta, Edmonton
  • Fellow American College of Gastroenterology (FACG)
  • AGAF American Board of Gastroenterology
  • FRCPC Fellow of Royal Collage of Physician (Canada)

การศึกษา

2019 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 วท.ม. ภาควิชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา เอดมันตัน ประเทศแคนาดา

วุฒิบัตร

2525 อายุรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อนุสาขา

2525 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา เอดมันตัน ประเทศแคนาดา

การศึกษาหลังปริญญา

2528 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยาทางคลินิก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา