ห้องรวม

อัตราค่าห้อง

รายละเอียดบริการรายเดือน รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน
ค่าห้อง (รวม) 36,000 12,000 2,000

บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลอื่นๆ

บริการกายภาพบำบัดที่เหมาะกับผู้ป่วยเบื้องต้น

** กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 

รวมในแพคเกจ
บริการอาหาร  3 มื้อ ดูแลโดยโภชนาการ
บริการยาโดยเภสัชกร มีเภสัชกรจัดยา
แพทย์ตรวจเยี่ยม โดยแพทย์เฉพาะทาง ทุกวัน
สาขาแพทย์เฉพาะทาง อายุรแพทย์ / เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางเดินอาหาร

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง

 • เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติ
 • Free wifi

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ

 1. ค่ายา และ เวชภัณฑ์ต่างๆ     
 2. ค่าผู้ดูแลพิเศษ ในกรณีไม่มีญาติเฝ้า    
 3. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน     
 4. ค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินและวิกฤต     
 5. ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัย

เงื่อนใขอื่นๆ

 1. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 2. การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละสถานะของคนใข้ แล้วแต่การวินิจฉัยของแพทย์
 3. ในกรณีต้องรับการรักษากายภาพฟื้นฟูเพิ่มเติมจะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% และเข้าร่วมกิจกรรม