บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ทั้งแบบ ประจำและชั่วคราว

 • ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
 • ดูแลผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ดูแลให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ
  • ดูแลแผลเรื้อรัง
  • ป้องกันแผลกดทับ
  • นอนติดเตียงดูแลตัวเองได้น้อย
 • ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
 • ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Nursing Home)
 • ดูแลผู้สูงอายุ เช้าไปเย็นกลับ (Day care)