เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาล ศิริน เหมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะมอบประสบการณ์ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้พักพิงอย่างอบอุ่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อม ด้วยการดูแล รักษา และเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดเสมือนคนในครอบครัว โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ และทีมงานสหวิชาชีพ ทางการแพทย์ ด้วยความเป็นมิตรและเข้าใจ โรงพยาบาล ศิริน มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่ดี ผ่อนคลาย และสนุกไปกับกิจกรรมที่สังสรรค์ พบปะสังคมใหม่และสร้างช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างอบอุ่น ที่ “โรงพยาบาล ศิริน”

 

วิสัยทัศน์ของเรา

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในใจของผู้สูงวัยและผู้ป่วย

พันธกิจของเรา

สำหรับลูกค้า:

 • เราส่งมอบการดูแลและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม โดยยึดหลัก “ผลประโยชน์ของผู้ป่วยมาก่อนเสมอ”
 • เราให้บริการการดูแลและรักษาด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
 • เราสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและผู้ป่วยในประเทศไทย
 • เราทุ่มเทให้บริการในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทเฮลท์แคร์นานาชาติที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับผู้มีส่วนร่วม:

 • เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรกับชุมชนในท้องถิ่น
 • เราส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • เรามีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี
 • เราสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับทีมผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

คุณค่าของเรา

 • ให้ความสำคัญกับลูกค้า มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการดูแลและการรักษาที่ได้มาตรฐานด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลและผู้ดูแลที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ทีมบุคลากรที่มีสปิริตพร้อมดูแล รับฟังปัญหา และเข้าใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่านตลอด 24 ชม.
 • เชื่อถือและเคารพให้เกียรติและพร้อมเข้าใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่าน ดั่งญาติมิตร
 • มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ด้วยความตั้งใจในการดูแลและรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อมอบความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้มาใช้บริการทุกท่าน

ทีมงานและบุคลากรมากประสบการณ์

มอบการดูแลและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดย

 • ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ รักษา ดูแลอาการทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
 • ทีมพยาบาลวิชาชีพและทีมผู้ดูแล(แคร์กีฟเวอร์)
 • เป็นมิตรและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ผ่านการฝึกอบรมในแบบฉบับของ โรงพยาบาล ศิริน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมนักกายภาพบำบัด มืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมและ แนะนำความรู้จากประเทศญี่ปุ่น
 • ทีมนักโภชนากร ที่ดูแลสูตรและกระบวนการปรุงอาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
 • ทีมเภสัชกร ที่ดูแลเรื่องการจัดยาให้กับผู้ป่วย

การจัดการคุณภาพ

โรงพยาบาล ศิริน มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสูง หน้าที่สำคัญที่สุดคือให้แน่ใจว่ามีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งกลุ่มและการนำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เกิดผลการวัดคุณภาพที่ของการให้บริการเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการและต่อสังคม

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ

โรงพยาบาล ศิริน ได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ภายใต้การคิดค่าเวชภัณฑ์และค่ายาอย่างเป็นธรรม ถือเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ไม่เอารัด เอาเปรียบ ผู้ป่วย และทางโรงพยาบาล ศริน มีนโยบายที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือในระดับภูมิภาคกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์และพยาบาล โดยเป้าหมายของ ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ชีวิตในบ้านหลังที่สองของคุณ

โรงพยาบาล ศิริน ช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่กับเรามีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ได้ เราให้การดูแลที่ยอดเยี่ยมและเป็นส่วนตัว ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่กับเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ เรายังให้ความสำคัญในการสร้างชุมชนเล็กๆ แต่อบอุ่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน

เราเข้าใจทุกความต้องการของคุณ

เราพร้อมรับฟังสิ่งที่ท่าน ครอบครัว หรือคนรอบข้างต้องการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดูแลรักษาที่เหมาะสมสำหรับทุกท่าน เมื่อท่านอยู่กับเรา ทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชน การดูแล ความสนใจ งานอดิเรก เพื่อสร้างสรรค์แผนการดูแลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของทุกท่าน และเรายังช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการพิเศษอื่นๆด้วย เช่น การทำ Workshop ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในวาระที่สำคัญอีกด้วย

ครอบครัวและเพื่อน

ทุกท่านจะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่เพลิดเพลิน พร้อมใช้เวลาสุดพิเศษกับเพื่อนและครอบครัวที่มาเยี่ยม ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามจัดหาพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันออกไป ตามข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่หรือบุคคล เราเล็งเห็นว่าการความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

เติมเต็มชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุ

เพื่อให้ทุกท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสมบูรณ์เหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเอง เรายังเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ด้วยการมอบความเงียบสงบให้ท่านในยามพักผ่อน ขณะเดียวกันเรามีกิจกรรมที่สนุกและเพลิดเพลินเพื่อให้ทุกท่านมีร่างกายและจิตใจที่แจ่มใสและแข็งแรง เราต้องการให้ท่านได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขในแบบที่ต้องการ และเรายังคัดสรรอาหารสุดพิเศษที่มีประโยชน์สำหรับท่านอีกด้วยพนักงานทุกคน จะดูแล เอาใจใส่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เหมือนกับญาติ ของตัวเองและพวกเขาได้รับการฝึกฝนเพื่อที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทุกท่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ทีมของเราทุกคนต่างมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดูแล เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มช่วงวัยของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างมีความสุข

ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ความรู้สึกปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นที่ โรงพยาบาล ศิริน จึงมีความแตกต่างจาก โรงพยาบาลทั่วไป ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านหมดกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะเรามีระบบการสื่อสารและการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งอาคาร ทั้งในบริเวณพื้นที่สาธารณะที่มีจุดพักและพื้นที่การสนทนา รวมถึงในห้องพักในขนาดที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยในการขอความช่วยเหลือ ในระดับมาตรฐานโรงพยาบาลอีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องน้ำในทุกที่ที่เป็นไปได้ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดี

ค่าบริการเป็นธรรม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของเรานั้น นอกจากจะเป็นราคาที่เป็นธรรมแล้ว ยังเปิดกว้างและโปร่งใส โดยจะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนการเข้าใช้บริการและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเข้าพักกับเรา ทุกคนที่เข้าพักกับเราจะมีสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยมีรายละเอียดของที่พักและบริการที่เรานำเสนอเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถชำระเงินผ่านทางวิธีการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระของท่าน

สิ่งที่โรงพยาบาล ศิริน มอบให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และครอบครัว

บริการตรวจ รักษา ดูแล ผุ้สูงอายุและผู้ป่วย (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว)

โรงพยาบาลศิรินมีสภาพแวดล้อมที่มีทั้งความปลอดภัยและความสะดวก สบาย อบอุ่น ให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เราเชื่อว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยควรได้รับการดูแลและการสนับสนุนที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญและเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่สมบูรณ์

ฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มคนที่สนใจในการดูแลผู้สูงอายุ

โรงพบาบาล ศิริน เชื่อในเรื่องการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมได้ นั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ มาแบ่งปันให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ และผู้อื่นๆในสังคม สนับสนุนผู้คนเพื่อให้พวกเขานำไปปรับใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุในบ้านหรือในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุข

สนับสนุนความรักในครอบครัว

ความรักและความเห็นอกเห็นใจเป็นหัวใจหลักของการสนับสนุนที่ โรงพยาบาลศิริน มอบให้ต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่กับเรา โดยแต่ละวันเราจะมีพื้นที่สำหรับเพื่อนและญาติ ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย อย่างอบอุ่น