พญ. เรณู อุบล

แพทย์ประจำแผนก Japan Medical service center

ประวัติการศึกษา  / ฝึกอบรม

1973  มหาวิทยาลัยโตเกียว International Language
1974-1980 คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเกียวโต
1980 เรียนจบแพทย์ศาตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกียวโต
1980 รับใบประกอบวิชาชีพของญี่ปุ่น Medical License
1981 อบรมสูติศาตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต
1982 Internist มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ รพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

1983 -1997 ทำงานแผนกอายุรกรรม และ ICU โรงพยาบาลเมโย
1997-ปัจจุบัน แพทย์ประจำแผนก Japan Medical service center
2017 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays” 
ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย  
ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ผู้อำนวยการศูนย์ 
Elderly Care and Nursing Home
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน  Credential  รพ.กรุงเทพ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริน
ประธานรุ่น10 การแพทย์  cannabinoids