บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้

 • ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
 • ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • ดูแลผู้ป่วยอัมพาต
 • ดูแลผู้ป่วย ที่พักฟื้นหลังผ่าตัด
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย
  • จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
 • ดูแลผู้ป่วยหลังการให้คีโม
 • ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
  • Stroke อ่อนแรง ปัญหาหลอดเลือดสมอง