ทีมแพทย์และบุคลากร

 • ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริน

 • พญ. เรณู อุบล

  แพทย์ประจำแผนก Japan Medical service center

 • นพ. กศิณพจน์ คูหาแดนสวรรค์

  แพทย์ผู้ชำนาญการแผนกเวชกรรม

ทีมแพทย์

 • พญ. เรณู อุบล

  แพทย์ประจำแผนก Japan Medical service center

 • ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริน

 • นพ. กศิณพจน์ คูหาแดนสวรรค์

  แพทย์ผู้ชำนาญการแผนกเวชกรรม