กิจกรรมดนตรีบำบัด

ทางโรงพยาบาลศิรินได้จัดกิจกรรม"ดนตรีบำบัด"ให้ผู้ป่วย ช่วยให้ผ่อนคลาย มีอารมณ์ที่ดี สดชื่น สบายและไม่เครียด